Redwood Pharma utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. 

Drive sköter kommunikation, grafisk profil genom ny hemsida, kvartalsrapporter samt företagspresentationer via olika forum. Vi sköter också sidan löpande med publiceringar och underhåll.

Kund sedan 2016