Dignitana, med bas i Dallas, utvecklar, producerar och marknadsför DigniCap Scalp Cooling System. Det är en patenterad medicinkylanordning som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under kemoterapi för att förbättra välbefinnande och livskvalitet. Drive jobbar med att utveckla den finansiella informationen genom kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Kund sedan 2018